VILLAHALL

Hvorfor bygge en bungalow med stråtag?

Fordi vi kunne og fordi vi gerne ville vise stråtag på en helt ny og mere moderne måde, med minimum vedligeholdelse og for at kunne inspirerer andre til at gøre det samme. Stråtag er noget af det mest miljøvenlige materiale man kan bygge med. Både som tag og facadebeklædning. Samtidig har det gode isolerende egenskaber. Det isolerer nemlig 90 mm. på hele dets levetid – som på en 45 graders tagflade er op til 50 år og op til 100 år som lodret facadebeklædning.

Hvordan gør man?

Stråene skrues fast med den såkaldte skruemetode, som også bruges på traditionel tækning på tagflader. Lodret tækning kræver en del mere fastgørelse af stråene, så det sikres godt mod vind, vejr og nedskridning. I dette tilfælde har vi skruet stråene fast direkte på rupløjede brædder i grantræ. Brædderne er monteret på en indvendig trækonstruktion i spærtræ som er det bærende skellet i huset.

Hvorfor ser huset ud som det gør?

Da vi har en stor grund ud til åbne marker, valgte vi sammen med vores arkitekt at tegne et hus som lagde vægt på naturen, i form af udgang fra stort set alle rum, fra badeværelser, værelser, køkkenet såvel som kontor. Vi ville invitere naturen ind. Udelivet er en stor faktor i vores brug af huset. Huset skal bruges og udnyttes ligeså godt, såvel ude som inde. Samtidigt var det vigtigt at vise stråene i samspil med naturen. En ubrudt stråfacade med lysindfald i vinduerne i muren under stråfacaderne. Det at vinduerne er placeret lavt gør at man sætter pris på lysindfaldet på en anden måde og gør at den grønne farve fra græs og planter kommer ind i huset på en koncentreret måde.

Hvad koster det at få strå på sine facader?

Som udgangspunkt koster det 1500 kr. pr. m2. inkl. moms, materialer og arbejdsløn. Hver enkelt opgave vurderes og prisgives efter kvadratmeter og antallet af vinduesåbninger og dørhuller.

Vi har udviklet en sternløsning som gør det muligt at lave en sikker og tæt afslutning fra de tækkede facader til tagkonstruktionen. Ved fladt tag skal man være ekstra opmærksom på afvanding, i form af fald til tagrende og nedløb. Sternen er i vores tilfælde beklædt med materialet TOMBAK. 80% kobber og 20% zink. Det ire ikke som 100% kobber og holder en flot mørkebrun kobberfarve i mange år frem.

Vedligehold ved lodret stråtag

Som udgangspunkt er der intet vedligehold. Dog, ligesom med alt andet husbeklædning gør man klogt i tilse det en gang imellem.

Brandsikkerheden

Man skal ikke bekymre sig. Det kan sammenlignes med at bo i et træhus – som er et meget miljøvenligt byggemateriale lånt direkte fra naturen. Selvfølgelig kan det brande, men der findes ingen statistikker som påviser, at stråtagshuse brænder oftere end andre.

Lang levetid

Levetiden er op til 100 år ved lodret tækning. Ved traditionel tækning på 45 grader er den op til 50 år.

Kan alle få strå på deres facader?

Svaret er JA. Så længe der holdes en afstand på 5 meter til skellet. Nye afstandskrav blev vedtaget 2016 så nu kan der bygges stråtag i byen igen så længe lokalplan og myndighederne tillader det selvfølgelig.

Trafik- og Byggestyrelsen skriver bl.a.:

For så vidt angår stråtage for enfamiliehuse mv. gælder jf. Eksempelsamlingen afsnit 7.10, at afstanden til skel for fritliggende enfamiliehuse, sommerhuse, campinghytter og dertilhørende småbygninger bør være mindst 5 m, såfremt stråtaget er brandsikret. Ved brandsikring forstås her, at stråtaget er udført af traditionelle tagrør og tækket direkte, uden bagvedliggende hulrum, på en bagvedliggende bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30] udført af materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale]. Tagdækningen af strå fastgøres til underliggende bygningsdel med ubrændbart materiale.

Læs mere hos straatagetskontor.dk

Jeg håber du vil blive inspireret til selv at bygge med strå – på en helt ny måde som vi har gjort.
Ring eller skriv endelig ved spørgsmål og et uforpligtende tilbud