Kundeudtalelser

 

Caspar er en meget troværdig og behagelig person, som vi kun har gode erfaringer med. Han har på bedste vis forstået at bidrage med rådgivning og idéer, som har imødekommet vores ønsker og behov under hele forløbet.

Vi har fået udført et meget professionelt stykke arbejde i forbindelse med udskiftning og brandisolering af vores stråtag, kviste og vindskeder. Arbejdet blev udført meget omhyggeligt og vi var inddraget hele vejen. Al personsikkerhed og afdækningsarbejde blev højt prioriteret, hvilket var yderst betryggende. Der er overalt brugt gode materialer, i overensstemmelse med vores aftaler, hvilket sammen med det gode arbejde har bevirket, at vi ikke har kunnet konstatere nogen former for fejl eller mangler hverken ved aflevering af færdigt arbejde eller efterfølgende. Caspar har leveret et godt og pålideligt stykke arbejde.

Ved aflevering modtog vi en CD med billeddokumentation for hele det gennemførte tagarbejde, sammen med en vedligeholdelsesplan. Billederne har været til stor glæde i forhold til at huske og dokumentere, hvad der er under stråtaget. Vedligeholdelsesplanen giver et os et godt overblik over, hvad vi fremadrettet skal være opmærksomme på og hvornår vi bør have besigtiget taget – alt i alt en meget tryg dokumentation.

Marianne & John Christensen – Enegårde by, Præstø